Dzienne archiwum: 11 czerwca 2013

O szczęściu nieco analitycznie

czyli kiedy jesteśmy szczęśliwi?

Podobno w pogoni za szczęściem, czyli za tym co nas w życiu napędza, podejmujemy ogromną ilość decyzji.  Często są to decyzje do końca nieuświadomione, przypadkowe i w rezultacie  nie zawsze są dla nas i dla naszych najbliższych najlepsze. Zapewne odrobina wiedzy na temat szczęścia pozwoli na podejmowanie ich bardziej racjonalnie.

Cóż to jest to  szczęście? Czytaj dalej

Poziom naszej świadomości

Czyli co nam do szczęścia jest potrzebne?

Nie można tematu szczęścia  rozpatrywać w oderwaniu od poziomu świadomości danej osoby. Poziom świadomości natomiast, mimo, że jest intuicyjnie pojmowany niemal przez każdego człowieka, nie jest jednoznacznie zdefiniowany i zbadany naukowo. Nie ma naukowych prac, które jednoznacznie określiłyby poziom świadomości (podały definicję poziomu) i zaproponowały niepodważalną, powszechnie akceptowalną jego klasyfikację. Stąd nie bez przyczyny świadomością zajmują się różne nauki: filozofia, psychologia, nauki medyczne i ostatnio kognitywistyka (dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, a w szczególności ich modelowaniem). Czytaj dalej

Wolność

Czy Twój umysł ogranicza Cię, czy pozwala Ci być sobą?

Można mieć dwa podejścia do wolności.

Pierwsze podejście zakłada, że nigdy tak do końca wolnymi nie jesteśmy. Mamy bowiem szereg ograniczeń, z którymi spotykamy się codziennie. Nie mamy przecież absolutnej wolności w tym co robimy, gdyż system społeczny pilnuje abyśmy robili to zgodnie prawem oraz z przyjętymi normami społecznymi. Ponadto jesteśmy mocno ograniczeni czasem i z każdym dniem tego czasu, który nam pozostał  mamy coraz mniej. Jesteśmy też ograniczeni przestrzenią, którą możemy objąć  i w której możemy działać. Potrafimy  się stosunkowo szybko przemieszczać z miejsca na miejsce, ale jednocześnie możemy być tylko w jednym miejscu… Ech, szczegółowych ograniczeń można by wymieniać  setki, a może tysiące… Czytaj dalej